Waarom Agile Communicatie? 

Je bent team lead in een organisatie, of je bent een marketing/communicatieprofessional die zich sterk en succesvol wilt neerzetten. Je gaat met plezier naar je werk en levert samen met anderen een product of dienst levert waar je trots op bent. Je weet ook dat er dingen beter kunnen. Het werk is bijvoorbeeld stressvol of  er is een continu gevoel van ‘overloaded’ zijn in het team. Er zijn grootse ambities, maar de voortgang is niet goed transparant te krijgen. Er zijn misverstanden die vertraging opleveren, of de organisatie staat een belangrijke verandering te wachten en er is nervositeit over hoe dat het best doorgevoerd kan worden. Het eindproduct staat! Maar er zijn toch dingen die achteraf anders bedoeld zijn en nu moet er een hele hoop hard werk teruggedraaid worden. Je wilt de beste, meest doeltreffende en meest soepele werkwijze om zo de krachtigste en meest relevante resultaten neer te zetten.

Dit is wanneer je besluit om in zee te gaan met Agile Communicatie

Onze organisatie is dé expert op het gebied van het trainen, coachen en transformeren van communicatie professionals, -afdelingen en organisaties die een snellere en effectievere werkwijze nastreven. Teams en professionals worden getraind en gecoacht tot agile deskundigen en organisaties vinden zichzelf opnieuw uit met een transformatieaanpak als agile-savvy businesses die niet alleen meer tijd, maar ook meer aandacht en middelen te besteden hebben door een krachtiger en doeltreffender werkstijl.

Behendig, flexibel, adaptief, snel. Dit is waar de agile werkstijl om draait. Het is een manier van denken, organiseren en uitvoeren waarbij vastgeroeste regels en werkwijzen verleden tijd zijn, omdat we tegenwoordig in een wereld leven waarbij er elke minuut iets kan veranderen. Deze bewegende omgeving vraagt om zeer flexibele en wendbare werkwijzen van organisaties en individuele professionals om zo niet alleen een on-point eindresultaat te bereiken, maar dit te doen door het proces ook zo soepel mogelijk te laten verlopen. Er wordt te vaak alleen gekeken naar de eindstreep, en niet zo zeer naar de race. Er kunnen heel veel obstakels, stress, vertragingen en miscommunicatie vermeden worden door om te schakelen naar agile werken.

De Agile Mindset

Block 1

 

01. Snelheid

Met Agile denken werk je in sprints van twee tot vier weken. In de sprint doe je alleen datgene wat nu nodig is, wat direct bijdraagt aan het resultaat. Je volgt daarbij de prioriteiten die je als team hebt vastgesteld na overleg met de opdrachtgever over de doelen.  Bovendien zijn gebruikers van de communicatie en interne stakeholders in het ontwikkelproces betrokken waardoor je achteraf geen bijstellingsissues hebt. Alle afstemming gebeurt ‘on the fly’. Door de focus, het teamwork en de directe terugkoppeling kan je tempo maken zonder kwaliteit te verliezen.

Block 2

 

02. Wendbaarheid

Aan het begin van elke sprint bepaal je opnieuw wat nu het belangrijkst is. Pas als de prioriteiten helder zijn, ga je aan de slag. Zo duurt het altijd maximaal vier weken voor je een belangrijke verandering in de buitenwereld actief een plaats kunt geven in de communicatie. Essentieel in deze dynamische tijden. Let op: dit geldt niet voor een crisis. Een crisis vraagt natuurlijk meteen aandacht. Een crisis is bovendien niet goed te Scrummen, omdat je van te voren geen realistische en meetbare doelen kunt vaststellen over het resultaat van je interventies.

Block 3

 

03. Betrokkenheid

Doordat je gebruikers, en als het nodig is ook andere organisatiedisciplines, in het proces trekt bak je het draagvlak voor het resultaat tijdens de ontwikkeling al in. Dit is sowieso goud waard. En dat is het zelfs nog meer in omgevingen waarin soms enigszins verwijtend wordt vastgesteld dat de communicatie-afdeling zo’n black box is.

Block 4


04.
 Greep houden

In het speelveld van interne stakeholders kan het lastig zijn om greep te houden op de inhoud van de communicatie en het proces. Met Agile technieken heb je krachtige instrumenten om ieders inbreng een plek te geven in het proces, terwijl je de regie op het proces houdt en het team verantwoordelijk blijft voor de inhoud en de kwaliteit daarvan. Hiermee houd je de beroepstrots en gedrevenheid van communicatieprofessionals in ere terwijl je ook een actief responsieve houding naar de organisatie en de buitenwereld aanneemt.